بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی از سازمان آرامستان یزد

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی از سازمان آرامستان یزد


بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی از سازمان آرامستان یزد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  از سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد بازدید نمود

در ادامه با برگزاری جلسه ایی به بررسی مشکلات  سازمان پرداخته شد که از مهمترین آنها بحث  کمبود نیرو وهمچنین نگاه ویژه به پرسنل سازمان آرامستان ها بود که مقرر گردید به نحوی مطلوب در خصوص این موارد رسیدگی صورت پذیرد .