بازدید مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد از پروژه های در حال ساخت

بازدید مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد از پروژه های در حال ساخت


بازدید مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد از پروژه های در حال ساخت

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، علی صالحی مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد و محمد سجاد کلمبو قائم مقام روابط عمومی استانداری به همراه محمد حسن مرادی رئیس سازمان مدیریت آرامستان ها از پروژه های ساخت آرامگاه خانوادگی، ساخت قبور متوفیان ناشی از کرونا و ایجاد سردخانه جدید این سازمان بازدید کردند.