بازدید فرماندار یزد از سازمان آرامستانهای شهرداری

بازدید فرماندار یزد از سازمان آرامستانهای شهرداری


بازدید فرماندار یزد از سازمان آرامستانهای شهرداری

در اولین ساعات آخرین پنجشنبه سال در دیداری سرزده  فرماندار جدید یزد به همراه مدیر منطقه 2 ،از سازمان آرامستان بازید نمودند. رستگاری در این دیدار ضمن تبریک به مناسبت روز آرامستانها و تقدیر از پرسنل زحمتکش این سازمان در جریان برخی اقدامات صورت گرفته در سال جاری قرار گرفت و از اقدامات دیگر سازمان برای راه اندازی فرهنگسرای آذر بزدی و همچنین مجموعه فرهنگی جوی هرهر مطلع گردید درادامه میثم دهقانی ریاست سازمان آرامستانهای شهرداری یزد اضمن تقدیر از حضور فرماندار ،به بیان برخی مشکلات و دغدغه های سازمان وپرسنل پرداخته و از زحمات وهمکاری سید ابواالفضل کشفی مدیر محترم منطقه 2  برای برخی اقدامات عمرانی  انجام شده در سازمان ، در حضور فرماندار تقدیر نمود .