بازدید عضو شورای اسلامی شهر از سازمان آرامستان یزد

بازدید عضو شورای اسلامی شهر از سازمان آرامستان یزد


بازدید عضو شورای اسلامی شهر از سازمان آرامستان یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد، صبح امروز محمد باقر پارسائیان رئیس کمیسیون نظارت، تلفیق و حقوقی ششمین دوره شورای اسلامی شهر یزد با حضور در سازمان آرامستان به مشکلات و مسائل مختلف سازمان رسیدگی کرد و از پروژه های عمرانی خلدبرین نیز بازدید به عمل آورد.