آگهی واگذاری حاشیه خیابان جنت در فاز 3

آگهی واگذاری حاشیه خیابان جنت در فاز 3


بر طبق اين آگهي به اطلاع كليه همشهريان محترم ميرساند بنا به نظر مديريت سازمان آرامستان شهرداري يزد در نظر دارد در حاشيه خيابان جنت واقع در فاز 3 اقدام به ساخت و واگذاري قبور دو طبقه نمايد؛لذا با توجه به اينكه اولويت واگذاري با صاحبان آرامگاه خانوادگي مجاور اين خيابان مي باشد دعوت ميگردد در صورت تمايل در اسرع وقت به ساختمان اداري سازمان واحد ثبت متوفيات (اتاق 215) مراجعه نمايند.                                

                                                                      با تشكر    

                                          روابط عمومي سازمان آرامستان شهرداري يزد