اولين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستانهاي يزد سال 93 در روز سه شنبه مورخ 19/01/93 ساعت 07:00 صبح در دفتر معاونت خدمات شهری

اولين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستانهاي يزد سال 93 در روز سه شنبه مورخ 19/01/93 ساعت 07:00 صبح در دفتر معاونت خدمات شهری


بسم الله الرحمن الرحيم

حسب دعوتنامه شماره 9212000115 – 18/01/93 اولين جلسه هيأت مديره سازمان آرامستانهاي يزد در روز سه شنبه مورخ 19/01/93 ساعت 07:00 صبح در دفتر معاونت خدمات شهری با حضورامضاء كنندگان زير در محل سازمان تشكيل گرديد.

ابتدا با ياد ونام خداوند متعال و تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد و سپس با عرض تبريك به مناسبت آغاز سال جدید  به اعضاء هیأت مدیره و در مقابل تقدیر و تشکر اعضاء هیأت مدیره از پرسنل سازمان ،سپس پیرامون مسائل جاري سازمان بحث و تبادل نظر به عمل آمد وسپس در خصوص موارد مطرح شده به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد.

 

  1. ارائه گزارش عملکرد سال 1392

 

  1. نامه شماره 931200125-18/01/93،در خصوص حق الزحمه ناظر عمرانی مطرح و مقرر شد گزارشی از عملکرد سال 92 ارائه تا در جلسه بعدی تصمیم گیری شود.

 

  1. نامه شماره 921202627-14/12/92،درخصوص درخواست خانم افسر سحر خیز مبنی بر رزرو قبر در کنار قبر محمدعلی سحر خیز که در سال 1362 سپرده  نموده بودند با توجه به بند 1 صورتجلسه 08/11/81 اقدام گردد.

 

جلسه با ذكر صلوات بر محمد (ص)و آل محمد(ص) در ساعت 8:30 به پايان رسيد.

سید محمد علی المدرسی ی  س                 جعفر امین مقدم                                     سعيد عبداللهي

         نماینده متولی موقوفات                       رئيس هيأت مديره                                 عضو هيأت مديره

 

مصطفی عباسی                                      علی زارع   

عضو هيأت مديره                               مديرعامل سازمان