اهدای خون مدیرعامل و چندی از پرسنل سازمان در نهم مرداد ماه مصادف با روز اهدای خون

اهدای خون مدیرعامل و چندی از پرسنل سازمان در نهم مرداد ماه مصادف با روز اهدای خون


اهدای خون مدیرعامل و چندی از پرسنل سازمان در نهم مرداد ماه مصادف با روز اهدای خون

به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سال هفته انتقال خون، در روز پنج شنبه   نهم مردادماه ،با همیاری و همراهی مدیرعامل سازمان چندی از پرسنل خون خود را اهداء نمودند.