انتصاب محد صلواتی به ریاست سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد

انتصاب محد صلواتی به ریاست سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد


انتصاب محد صلواتی به ریاست سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد

طی حکمی از طرف سرپرست شهرداری یزد ،محمد صلواتی به ریاست سازمان مدیریت آرامستان ها منصوب گردید دربخشی از این ابلاغ آمده است : کهن شهر یزد جلوه هایی از با شکوه ترین و  درخشان ترین میراث فرهنگی و تمدن کهن ادوار مختلف تاریخ را در خود جای داده و حیطه وسیع وظایف و فعالیت های شهرداری ها شامل طیف گسترده ایست که به معنای واقعی کلمه ،از تولد تا پایان عمر شهروند امروزی را در بر می گیرد .با استعانت از خداوند متعال و نظر به سوابق،تجربیات و توانمندی شما ،به استناد ماده 10 اساسنامه سازمان ،به موجب این ابلاغ به عنوان رییس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد منصوب می شوید .امید است در سایه عنایت حضرت حق و با بهره گیری از آخرین دستاوردها ،در راستای ایجاد تحول در زیر ساخت های سازمان و ایجاد فضاهای معنوی ،فرهنگی و آرامش بخش موفق و موید باشید .

در این مراسم که سید علی مشاقیون سرپرست شهرداری یزد به همراه حسین صالحیان معاون خدمات شهری ،محمود دهقان معاون امور زیر بنایی و حمل ونقل ،محمد مهدی فعالی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ،حمید رضا رحیم دل رییس سازمان مدیرت پسماند و حسین ساجدی فر رییس روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد حضور داشتند از از زحمات یکساله جناب آقای میثم دهقانی نیز تقدیرگردید