آغاز مراحل ساخت سیل بند در آرامستان

آغاز مراحل ساخت سیل بند در آرامستان


آغاز مراحل ساخت سیل بند در آرامستان

با توجه به آغاز فصل پاییز و لزوم مهار آبهای سطحی ،سازمان آرامستان با همکاری سازمان مدیریت پسماند اقدام به ایجاد سیل بند های خاکی در اطراف سازمان نمود همچنین در این اقدام ،خاکریزی برای جلوگیری از ورود افراد،به صورت نامتعارف به درون فضای سازمان ایجاد گردید .حسن مرادی در این باره گفت:با توجه به اینکه میزان آبگرفتگی در برخی معابر سطح سازمان موجب رنجش زائرین گرامی میشود لذا تمام تلاش خود را برای حداقل نمودن آبگرفتگی معابر و مسیرها بکار می گیریم