آغاز عملیات ساخت مقبره های خانوادگی

آغاز عملیات ساخت مقبره های خانوادگی


آغاز عملیات ساخت مقبره های خانوادگی

ساخت 15 مقبره خانوادگی 3 طبقه با ظرفیت حدودی 225 قبر

مهندس گلستانی مدیر طرح و توسعه سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد در گفتوگو با روابط عمومی این سازمان اظهار کرد، از دوشنبه مورخ 25 فروردین ماه سال 99 عملیات ساخت 15 مقبره خانوادگی 3 طبقه با ظرفیت حدودی 225 قبر در خیابان جنان آغاز به کار کرد.