اعضاي هيئت مديره

اعضاي هيئت مديره


اعضاي هيئت مديره
* اعضای هیأت مدیره:
1- معاون خدمات شهری شهرداری بعنوان ریاست هیأت ومدیره
2- دو نفر از بین کسانیکه تحصیلات عالیه و تجربیات عملی مورد نیاز را داشته باشند
3- یک نفر عضو علی البدل به کیفیت فوق
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سوابق کاری
سازمان
1
علیبمان جوكار
ليسانس
90/04/01
شهرداری
2
سید محمدعلی المدرسی ی س
لیسانس
89/07/21
شهرداری
3
سعید عبداللهی
لیسانس
89/07/21
شهرداری
4
محمدعلی آزادی
فوق لیسانس
89/07/21
شهرداری