اداي احترام به شهيد آتش نشان در روز آتشنشان

اداي احترام به شهيد آتش نشان در روز آتشنشان


روزهفتم مهر مصادف با روز آتش نشان جمعي از كادر عملياتي سازمان آتش نشاني به همراه مدير عامل و طي رژه و مانور ناوگان سواره اين سازمان با حضور در گلزار شهداي خلدبرين و بر سر تربت پاك پيشتاز آتش نشان،شهيد محمد دشتي ياد با اهداي شاخه گل خاطره آن عزيز را گرامي داشتند.