حلول ماه صفر

حلول ماه صفر

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله )می فرماید :بدان که این ماه معروف به نحوست است و برای رفع نحوست هیچ چیز بهتر از تصدیق وادعیه واستعاذات وارده نیست اگر کسی خواهد که محفوظ ماند از بلاهای نازله در این ماه ،در هر روز ده مرتبه دعای یا شدید القوی را بخواند .